Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja hali wykonana jest z ocynkowanych rur stalowych pokrytych warstwą lakieru proszkowego kolor biały lub w przypadku indywidualnego zamówienia innym kolorem RAL. Elementy konstrukcji łączone są ze sobą za pomocą wysoko wytrzymałych połączeń śrubowych M12 – M20 klasy 8.8 DIN 7990.

Wszystkie elementy konstrukcji hali są specjalnie oznaczone w celu usprawnienia montażu oraz logistyki.

Konstrukcja spełnia wymogi polskich i międzynarodowych norm i standardów budowlanych PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 13782:2007.

Wszystkie produkty SPHERIAL DOME wytwarzane są wg wysokich standardów jakości i posiadają kompletną dokumentację.